10 April 2006

جواد اسدیان : نامهء سرگشاده

جواد اسدیان


به مدیر نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت در پیوند با "خدماتش" به "نمایشگاه " آخوندی "کتاب "

آقای یورگن بُس گرامی ،
مدیر نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت
،

همانگونه که گزارش شده است،
نمایشگاه بین اللملی کتاب فرانکفورت در نظر دارد
که از چهارم تا پانزدهم ماه مه سال 2006 در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کند!

بر شما پوشیده نیست که رژیم حاکم بر ایران، بنا به باورهای اسلامی خود، بسیاری از نویسندگان ایرانی را با برنامه ریزی وحشت آور و هدفمند از میان برده و با وفاحت تمام از پیگیری پروندهء قتلهای معروف به زنجیره ای جلوگیری کرده است. دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده های این قتلها، که هموندِ کانون نویسندگان ایران نیز است، به گناه دفاع از موکلین خود، هنوز در زندان به سر میبرد. زیبا کاظمی، خبرنگار کانادایی ایرانی الاصل که برای تهیهء گزارشی به تهران سفر کرده بود، پس از بازداشت غیر قانونی، به گونه ای هولناک در زندان مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسید. بسیاری از کتابهای نویسندگان ایرانی که در خارج از کشور منتشر شده اند، در ایران اجازهء انتشار ندارند. حاکمان مسلمان ایران با کشتار هنرمندان و ایجاد شرایطی هول انگیز، بیشتر نویسندگان و هنرمندان ایرانی را به سکوت واداشته اند.

ایران آخوندی، کشوری است که بیشترین خبرنگار زندانی را در جهان دارد.

ایران آخوندی، کشوری است که در نقض حقوق بشر، همیشه در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر جای دارد.

بیش از همه، ایران آخوندی، تنها کشوری است در جهان که رئیس جمهور آن، با تکیه به دروغ و فریب به انکار هولوکاست برخاسته و همراه و همدل با دیگر آخوندهای حاکم و ناحاکم، در پی آن است که کشور اسرائیل را از میان بردارد.

در آستانهء شرکت نمایشگاه کتاب فرانکفورت در نمایشگاه تهران، رژیم آخوندی که بسیاری از وبلاگ نویسان ایرانی را شکنجه و به زندانهای درازمدت محکوم کرده است، چندین وبلاگ تأسیس کرده است که با بیشرمی تمام به تبلیغ فاشیسم پرداخته و از هیتلر و نازیسم پشتیبانی میکنند.

چنانچه جنابعالی، تمایلی داشته باشید، آدرس اینترنتی این وبلاگها را در اختیار شما قرار خواهد گرفت .

حکومت اسلامی هجده سال به سازمان انرژی هسته ای و به افکار عمومی جهان در پیوند با سیاست تسلیحاتی خود، دروغ گفته است و با استفاده از تقیهء اسلامی که به هر مسلمانی اجازهء دروغ و نیرنگ میدهد، همگان را فریب داده است؛ مسلمانان حاکم بر ایران، برای دستیابی به تسلیحات اتمی، از هیچ امر غیر قابل تصوری نیز، رویگردان نیستند.


آقای بُس گرامی!

هم اکنون چهل و اندی شرکت آلمانی برای فروش فراورده هایی که به کار تسلیحات اتمی میآیند، تحت پیگرد قرار دارند.


حکومت اسلامی ایران، برای اسلامی کردن جهان و نابودی اسرائیل، در استفاده از تسلیحات اتمی هیچ تردیدی ندارد. اصولاً به باور دینمداران حاکم در ایران، جهان زندان مؤمن است. عملیات انتحاری، در خدمت اسلام و به معنای رهایی از این جهان و رسیدن به بهشت است. اگر لحظها ی بتوانید تصور کنید که این ترورها میتوانند با استفادده و سوء استفاده از امکانات اتمی صورت بگیرند، نگرانی ما را از حاکمیتِ نیرنگباز آخوندی، درخواهید یافت!

شرکت دادن نمایشگاه کتاب فرانکفورت که از اعتباری جهانی برخوردار است، به معنای حقانیت جمهوری اسلامی تفسیر میشود و سران این رژیم را در کشتار نویسندگان ایرانی و خارجی بی مهاباتر خواهد کرد؛ جامعهء جهانی، جنایتهای "جمهوری" اسلامی را در پیوند با کتاب "آیه های شیطانی" نوشتهء سلمان رشدی، هرگز فراموش نمیکند.

با توجه به سیاستهای ضد انسانی رژیم آخوندها در ایران و کارکردهای یهودستیزانه حاکمییت اسلامی، در نمایشگاه کتاب تهران شرکت نکنید و منافع اقتصادی خود را با خواسته های حاکمیت اسلامی که بیش از همه، در سکوت و سانسور و کشتار و شنکنجهء نویسندگان و هنرمندان خلاصه میشود، معاوضه نفرمایید!

فراموش نکنید که هر روز عمر این رژیم، تهدیدی ست برای صلح و امنیتِ جهان.

با احترام،

جواد اسدیان
j-asadian@web.de


10.04.2006