9 April 2006

آمریکا چه اهدافی را پیگیری میکند؟
خبرهایی که این اواخر از اهداف آمریکا در ایران منتشر میشوند آدم را به فکر فرو میبرد. اولین سوالی را که من با مطالعه این گونه اخبار از خودم میپرسم این است که آیا دست اندرکاران آمریکایی از کون کیج تشریف دارند که مثلا میآیند و بطور علنی اعلام میکنند که میخواهند 85 میلیون دلار به مخالفین برای سرنگونی رژیم کمک کنند!؟ یا اینکه خیر از کون گیج نیستند و مخصوصا این اخبار را منتشر میکنند تا اهداف دیگری را پیگیری کنند. فکرش را بکنید از چنین خبری چه کسی بجز جمهوری اسلامی سود میبرد!؟ واقعا میگویم، از وقتی که اینها این خبر را اعلام کردهاند من به همه مشکوک شدهام و مدام از خودم میپرسم آیا این گروه یا آن یکی از آمریکا کمک دریافت میکنند!؟ همزمان با پخش این گونه اخبار به رژیم هم ابزاری برای سرکوب میدهند. رژیم از فردا انتشار چنین خبری هر بدبختی را که از روی عشق به وطن دست به مبارزه با این اراذل بزند به او مهر نوکری آمریکا میزنند و به آسانی برای چند سال طرف را میفرستند برود زندان آب خنک بخورد.

یکی دیگر از این گونه اخبار هم خبرهای روزانه "برنامه ریزی آمریکا برای حمله به ایران است". آخر کدام دشمن عاقلی میآید خودش با دست خودش همه اسرار نظامیاش را بدون هیچ چشمداشتی برملا کند!؟ درست است که حقیر آدم سادهای هستم و به سادگی از هر آدمی که کمی باهوش باشد رودست میخورم ولی خوب سادگی هم حدی دارد آمریکا میخواهد حمله کند چرا ابزار این کار را باید قبل از انجام حمله برملا کند؟

درست است که ما ساده انگار هستیم ولی مغز خر که نخوردیم که! خوردیم؟

این خبر از همه جالب تر است بریده هایی از آنرا با هم مرور میکنیم:


بی بی سی: هفته نامه نیویورکر در تازه ترین شماره خود در مقاله ای به قلم سیمور هرش گزارش داده است که دولت جورج بوش در آمریکا علیرغم حمایت علنی خود از دیپلماسی برای ممانعت از "تلاش ایران جهت دستیابی به سلاح اتمی"، فعالیت های مخفیانه خود در داخل ایران و برنامه ریزی برای دست زدن به یک حمله هوایی گسترده احتمالی علیه آن کشور را افزایش داده است.

نیویورکر نوشت که مقام های امنیتی و نظامی سابق و کنونی آمریکا به این هفته نامه گفته اند که گروه های برنامه ریزی نیروی هوایی سرگرم تهیه فهرست اهدافی در ایران هستند و تیم هایی از نیروهای جنگی آمریکا مخفیانه به ایران رفته اند تا اطلاعات مربوط به اهداف احتمالی را جمع آوری کنند و با گروه های اقلیت قومی داخل ایران تماس بگیرند.

یک مقام سابق دفاعی که به نوشته نیویورکر هنوز با دولت بوش در مورد مسائل حساس کار می کند، به این نشریه گفت که برنامه ریزی نظامی آمریکا بر این اصل استوار است که "یک عملیات بمباران طولانی در ایران، رهبران مذهبی آن کشور را سرافکنده خواهد کرد و باعث می شود مردم قیام کنند و حکومت را براندازند."

این هم یک خبر دیگر در همین زمینه واشنگتن پست

آدم نمیداند با خواندن این گونه خبرها بخندد یا گریه کند! بابا اگر کسی بخواهد حمله کند که از قبل نمیآید همه اسرار، ابزار و زوایای استراتژی خود را برملا کند که، مگر اینکه بخواهد با این فاش سازی استراتژی، اهداف دیگری را پیگیری کند، مثلا به رژیم برای مذاکره فشار بیاورد.

یادتون هست وقتی که بچه بودیم مامان یا بابا برای اینکه ما را برای انجام کاری ترغیب یا تهدید کنند یک لولو خورخوره علم میکردند تا بلکه ما را که مثل یک قاطر چموش با هر همراهی مخالفت میورزیدیم به راه بیاورند؟

من هم گمان میکنم که این افشاگریها! هم از همان نوع است تا بتوانند به راحتی پشت پرده برنامههای خود را به پیش ببرند، مثلا همین روزها که حرف از حمله چنین و چنان میزنند دارند در یک گوشه دنج دنیا با هم چاق سلامتی میکنند و طرح خر کردن دو ملت ایران و آمریکا را برای یک ازدواج نامیمون طراحی میکنند.

فردا هم که بله برون این ازدواج نامیمون پایان یافت، با زدن مهر خودفروشی به عدهای از مخالفین رژیم با همین ابزار بوجود آمده برخورد شود و با این روش هم رژیم از دست مخالفینش خلاص شود و هم آمریکا در آینده با این گروههای چموش مشکلی نداشته باشد. کدام رژیمی میتواند به راحتی رژیم کنونی ایران منافع ابرقدرتها را در ایران تامین کند!؟