22 February 2006

زیر چتر چل تیکٌهتحریک به جنگ

-زینت میرهاشمی-


در حالی که پرونده اتمی رژیم به مرحله تعیین تکلیف نزدیکتر می شود، سیاستمداران طرفدار مماشات و باج دهی آخرین شانسهای خود را تمرین می کنند. در کشاکش پرونده اتمی، جمهوری اسلامی تلاش می کند ماجرا کش داده شود تا بتواند از زمان استفاده کند. سیاست رژیم برای تبدیل تهدید به فرصت دیگر جوابی نداشته و رفتن پرونده به شورای امنیت نزدیک است. رژیم باید تا قبل از 15 اسفند موضع خودش را روشن کند. رژیم در راستای همین سیاست تبدیل تهدید به فرصت از یک سو با سیاستهای ماجراجویانه «دشمن» را به زمین خود دعوت می کند و از سویی دیگر آنها را به پای میز مذاکره دعوت می کند. در حقیقت با سیاست ماجراجویانه و جنگ طلبانه قصد ایجاد رعب و وحش و نیز گرفتن امتیاز بر سر پرونده اتمی دارد.

غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز سه شنبه 2 اسفند در مصاحبه با صدا و سیمای رژیم بار دیگر بر سیاست جنگ طلبانه تاکید کرد. وی گفت: «تاسیسات غنی سازی ایران، از جمله تاسیسات نطنز در اعماق زمین قرار دارد و هیچ تهاجمی نمی تواند به آن آسیب برساند.» این سیاست دقیقا نشان می دهد که جمهوری اسلامی که در فضای بحرانی جنگ 8 ساله با عراق، پایه های خود را محکم کرد و با این بهانه مردم را سرکوب و دستاوردهای انقلاب بهمن را تاراج برد، رویای به دست آوردن فرصتی طلایی دارد تا بر بستر آن از سقوط رژیم جلوگیری کرده و مردم را سرکوب کند. و این فرصت را در صدور بحران به خارج و ایجاد حالت جنگی می بیند. آقازاده می گوید:«تهدید غرب برای اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران بی فایده است و ما دانش هسته ای خود را در تحریم به دست آورده ایم و بنابراین تحریم تاثیری بر فعالیت هسته ای ایران ندارد.» پولهای کلانی که از نفت، گاز و منابع طبیعی ایران وارد جیبهای گشاد کارگزاران و سیاست ورزان این رژیم شده است نقطه اتکای وی است. او فکر می کند قبل از پایان این پولها جام زهری را که آن وقت خمینی خورد می شود خورد و دوباره جیبها را پر کرد. اما تاریخ همیشه تکرار نخواهد شد

http://www.iran-nabard.com//