20 February 2006

زینت میرهاشمی

الهام فروتن در میان چنگالهای خونین قصابان

زینت میرهاشمی

- احمدی نژاد مجری طرحهایی گوناگون رسیده از بیت ولی فقیه و سپاه پاسداران است. از محو کردن اسرائیل از روی نقشه زمین تا اعلام جنگ به جامعه بین المللی، از آشوب در عراق تا تهدید به ترور در خارج از مرزهای ایران.در میان تبدیل این پروژه های ارتجاعی به پراتیک سیاسی، یک امر بیش از هر چیز سیاست ورزان رژیم را به خود مشغول می کند و آن هم نجات نظام غرق در بحران ولایت فقیه است.

رژیم برای تحقق این انگاره و آن هم در بحرانی ترین شرایط دست به هر کاری می زند. برای از بین بردن اعتراض ، معترض را به دار می کشد. از منصور اسانلو با درفش و تازیانه استقبال می کند. سرهای کسانی را که شب را می شکافند و برای رسیدن به افق روشن، علیه ظلم و بیداد به پا می خیزند به جوخه های دار می سپارد. اما باز هم قدرت از بین بردن معترض را ندارد. باز هم از هر گوشه ای صدایی بر می خیزد و نیستی این جهل تاریخ را واگویه می کند. مجاهد خلق حجت زمانی که در زندان در برابر دژخیمان ایستاد و سرفرازانه مقاومتی از مردم به جان به لب رسیده را نشان داد را به چوبه دار سپردند.

سیصد گل سرخ و یک گل نصرانی
ما را ز سر بریده می ترسانی؟
گر ما ز سر بریده می ترسیدیم
در مجلس عاشقان نمی رقصیدیم

اگر سرکوب، اعدام، رعب وحشت، در آوردن چشم، شکنجه و ..... قادر بود نیروهای میرنده تاریخ را بر سر پا نگاه دارد شاهد فروپاشی برج و عاج دیکتاتورها نبودیم. رهایی از دیو استبداد راز و رمز مبارزه مردمی به پا خواسته است که هر روز و در هر گوشه و کنار خاک میهنمان در اشکال مختلف با چنگالهای خونین این هیولا در می افتند.

پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار شجاع بسته نشده که پرونده های دیگری از شکنجه و در بند کشیدن به آن اضافه می شود. الهام افروتن، روزنامه نگار هفته نامه «تمدن هرمزگان» همراه با 6 تن دیگر دستگیر می شود. در جایی که دهانها را می بویند تا زبان کسی را که بوی آزادی بدهد ببرند، الهام افروتن اقدام به چاپ مطلبی می کند که او را در چنگالهای خونین ارتجاع گرفتار می کند. روشن است که وی برای اقرار به تعدادی از جرمهایی که همه بر می گردد حول «نظام» در زیر شکنجه قرار دارد. در روزهایی که رژیم به دلیل پرونده اتمی اش زیر فشار جامعه بین المللی قرار دارد، ابزارهای سرکوب سعی می کنند از این فرصت استفاده کرده و در لابلای این بحران، در داخل صدای مردم را خاموش کنند و تهدیدهای سرنگونی را از بین ببرند. درگیری در ماکو و کشتن تعدادی از مردم کرد، سرکوب دراویش گنابادی در قم، اعدام حجت زمانی، شکنجه و احتمال کشتن الهام افروتن و ضرب و شتم زندانیان سیاسی، زندانی کردن کارگران شرکت واحد و ...... همه اینها جنایتهایی است که این رژیم در شرایط بحرانی کنونی در حال انجام آن است. این اعمال، جنایت علیه بشریت و محکوم است که باید پرونده آن هر چه بیشتر باز شود. به کارگیری شیوه های چنین ارتجاعی و سرکوبگرانه بعد از 26 سال نشان می دهد که زمین به راستی زیر پای چکمه پوشان جمهوری اسلامی می لرزد