6 February 2006

...زیر چتر چل تیکٌه ...

آشفتگی و هراس مرگبار رژیم پس از گزارش پرونده اتمی به شورای امنیت

-سیندخت پارسی -

اینک بالهای سیاه عقاب تیز پنجه تقدیر و مرگ بر فراز حکومت خلفای اسلامی سایه افکنده است. پس از نزدیک به سه سال کاربرد زبان دیپلوماسی و شعبده بازی های رژیم اسلامی برای فریب جهانیان ، ائتلاف بین المللی جهانی بر علیه دهشتناک ترین حکومت فاشیستی مذهبی به بار نشست و گزارش پرونده ی اتمی رژیم به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شد.

تمامی معادلات ومحاسبات رژیم اسلامی چون حبابی نقش برآب گشت . حکومتی که در 27 سال فرمانروایی اشغالگرانه اش هیچگاه نه تنها درپی کسب پایگاه مردمی برنیامد بلکه با اتخاذ شیوه هایی برگرفته ازسهمناک ترین دیکتاتوری های تاریخ و رواداشت هرگونه بیدادگری و سرکوب حقوق اساسی یک ملت از مردم ایران دشمنانی بالقوه و بالفعل برای خویش به وجود آورد.
کارگزاران نابخرد حکومت دوستی با بیگانگانی همچون روسیه وتامین منافع بیگانگان را که نقش تباه کننده وستیزه گرانه اش با منافع ملی ایرانیان از دیر باز و به ویژه در چند سده ی اخیر در برگهای تاریخ ایران ثبت شده است و باج و خراج دادن های نجومی به شکل قراردادهای بیع متقابل به شرکتهای نفتی و مبادلات بازرگانی میلیاردها دلاری با اروپاییان و تامین بودجه های سخاوتمندانه به گروههای تروریستی حماس و حزب الله وجهاد اسلامی را بر پرداخت حقوق عقب مانده ی کارگران و استیفای خواستهای بایستنی مردم برتری داد، امروز تنهاترین ، منزوی ترین و مطرود ترین حکومت ورشکسته وپایان یافته ی جهان است.

در برنامه تلویزیونی که با شرکت آقازاده وجواد وحیدی نماینده ی جمهوری اسلامی درآژانس اتمی شب گذشته از سیمای ضد ملی رژیم پخش شد، هراس ، تزلزل، پریشانی واستیصال درمان ناپذیری ازسخنان آشفته ی این دونمایان بود.

آقازاده بر تاکید بر این نکته که از این پس فضاسازی های تبلیغاتی بسیاری بر علیه ما به جریان خواهد افتاد از واپسین باورمندان حکومت اسلامی خواست که با یاد آوری سخنان امام خمینی وحدت را حفظ کنند وروحیه شان را نبازند.

اکنون هنگام رستاخیز و داوری نهایی ملت ایران فرارسیده است . ملت ایران می تواند بزرگترین همسنگر و متحد جامعه جهانی در برقراری صلح و امنیت پایدار جهانی باشد اما به پشتیبانی و یاری های بین المللی نیازمند است.

پس از پایان مهلت تعیین شده از سوی شورای حکام، به یقین هیچگونه دگرگونی در سیاستهای جاه طلبانه وبلند پروازانه ی حکومت اسلامی حاصل نخواهد شد. از این رو تحریم های احتمالی از سوی شورای امنیت سازمان ملل می باید به گونه ای طرح ریزی شود که ضرباتی مهلک و کار ساز بر ریشه ها و پیکر حکومت اسلامی وارد نماید نه بر مردم رنج دیده وستم کشیده ی ایران .
عدم به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی ازسوی کشورهای جهان ، اخراج سفرای جمهوری اسلامی از کشورها ، بهره گیری از تاکتیک ها و شگردهای جنگهای روانی بر علیه سران حکومت اسلامی و بیان مکرر پشتیبانی جهانیان از جنبش آزادیخواهی مردم ایران از جمله کنش هایی است که به طور مستقیم جنایت پیشگان اسلامی را هدف قرار می دهد.

با نزدیک شدن جشن ملی چهارشنبه سوری، سازماندهی و تدارکات بایسته برای این رستاخیز ملی فراهم شود.

چهارشنبه سوری را می توان آغاز یک رنسانس ایرانی دانست که به روزهای پس از برگزاری این جشن باستانی گره خورده وهمه روزه تا پیروزی کامل آزادیخواهان تداوم یابد، ما با جشن آتش، با روشنای بینش و آگاهی و شعور به پیکار تاریکی های جهل و جنون می رویم.