22 December 2005

بنیاد فرهنگ ایران در استرالیاکوششی بزرگ در خور انسانی بزرگ
بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا
سال ۲۰۰۶ را
سال کوروش
نامید

بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا سال ۲۰۰۶ را سال گرامیداشت کوروش بزرگ
نامیده است و از همه ایرانیان، سازمان ها، انجمن ها، بنیادها، رسانه های ایرانی
برونمرزی، پژوهشگران، نویسندگان، مترجمین، روزنامه نگاران، هنرمندان، استادان دانشگاه و
انجمن های دانشجویی در سراسر جهان می خواهد که در انجام این کوشش بزرگ میهنی دست
یاری دهند. .

پیشینه
بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا در سال۱۹۹۳ در شهر سیدنی به ثبت رسید و کار خود را در پاسداری از ارزشهای فرهنگی و گرامیداشت سربلندی های ملی و شناساندن فرهنگ ایرانی به دیگر شهروندان استرالیایی ادامه داد. یکی از چشمگیرترین کارهای این بنیاد برگزاری جشنواره بزرگ فرهنگ ایران، مهرگان، در اکتبر ۱۹۹۴ بود که از سوی میهمانان جشنواره بزرگترین رخداد فرهنگی برون مرزی ایران نام گرفت.
این جشنواره از ۲۸ اکتبر تا ۶ نوامبر ۱۹۹۴ ادامه یافت. پیش از آغاز جشنواره، تندیس کوروش بزرگ به دست لوئیس باترس هنرمند آشوری تبار ساخته و بر روی تختگاه آن در پارک دهکده المپیک سال ۲۰۰۰ سیدنی استوار گردیده بود. در روز ۲۹ اکتبر ۱۹۹۴ در کنار شماری از استادان و هنرمندان و فرزانگان میهمان از سراسر جهان از این تندیس پرده برداری گردید. در آیین باشکوه پرده برداری، درمیان درفشهای رنگارنگ دوره های گوناگون تاریخ ایران از زمان هخامنشیان تا پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان، درفش کاویان برافراشته شد و شمار بسیاری کبوتر سپید آسمان سیدنی را به شور درآورد. در آن هفته شهر زیبای سیدنی میزبان ایرانشناسان ایرانی و اروپایی و آمریکایی بود. خزان ایران از بهار استرالیا سر برون کشید و مهرگان ایران در نوروز استرالیا برگزار شد.

۱.
بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا با سربلندی برنامه برپایی نماد کوروش بزرگ را در گستره جهان به آگاهی می رساند. بر پایه این
برنامه، سنگ نگاره مرد بالدار به بلندی دو متر و هفتاد سانتیمتر و به پهنای یک متر و نیم بر روی تختگاهی به بلندی یک متر و نیم، پوشیده با سنگ گرانیت و با چهار ستون سنگی همانند ستونهای تخت جمشید در پیرامون آن، استوار خواهد گردید . فرمان کوروش بزرگ (که بر روی استوانه ای در مشهد مرغاب فارس بجای مانده بود و اینک در موزه بریتانیا نگهداری می شود) به چهار زبان پارسی باستان، پارسی نو، انگلیسی و عبری در چهار سوی تختگاه بر روی سنگ گرانیت نبشته خواهد شد.

بنیادهای ایرانی، انجمن های فرهنگی، استادان و انجمن های دانشجویان ایرانی برای همکاری با بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا باید از هم اکنون گفتگوهای خود را با سرپرستی دانشگاه ها، شهرداری ها، پارک های همگانی در هر شهر و کشور آغاز کنند و بکوشند تا پروانه برپایی این تندیس با شکوه رادر شهر خود بدست آورند و با برپا کردن این تندیس نام خجسته ایران را در سراسر جهان به نیکی بر افرازند. پس از بدست آوردن پروانه بر پایی این تندیس کار زیر سازی و پی ریزی و ساختمان تختگاه و ستونهای نگهدارنده آن را آغاز کنند و پس از پایان این بخش از کار، تندیس کوروش بزرگ را که از شهر سیدنی استرالیا به آنجا فرستاده خواهد شد بر روی تختگاه ساخته شده استوار نمایند.

این تندیس از سوی بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا پیشکش خواهد گردید و تمامی هزینه های ساخت و پرداخت، جا به جایی و استوار سازی تندیس، زیرسازی و ساختمان تختگاه و پوشش سنگی آن، آراستن و پیراستن پیرامون تندیس و درختکاری و روشنایی گرداگرد آن و نیز هزینه میهمانی و آیین ویژه پرده برداری از آن از سوی بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا فراهم و پرداخت خواهد گردید. آیین های ویژه ی پرده برداری از روی تندیس های بر پا شده در سراسر جهان همزمان در روز جشن مهرگان برگزار خواهد شد و با به پرواز در آوردن کبوترها و بر افراشتن درفش کاویان و نوای شیپورها، از روی تندیس کوروش بزرگ بدست بلند پایگان کشوری و فرهنگی جهان پرده برداشته خواهد شد.

۲.
از آغاز تا پایان سال ۲۰۰۶ برای شناساندن فر و فرهنگ ایرانزمین و بازنگری تاریخ پر فراز و فرود نیاکانمان همایش های ایرانشناسی (از زرتشت تا پایان دوره ساسانی) با همکاری بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا و دیگر نهادهای فرهنگی در سراسر جهان برگزار خواهد گردید. از شما ایرانیان میهن دوست در هر جا که کار می کنید و در هر سِمَت که هستید درخواست می شود تا به این جنبش بزرگ فرهنگی بپیوندید. تلاش نمایید تا یک یا چند همایش از این گونه در شهری که زندگی می کنید بر پا گردد. در نیمه یکم سال ۲۰۰۷ همه سخنرانی های انجام شده دراین همایش ها به دو زبان پارسی و انگلیسی زیر نام "یادنامه گرامیداشت کوروش بزرگ" چاپ و در دسترس همگان گذارده خواهد شد.

در این یادنامه، افزوده بر سخنرانی ها، نوشتارها و گفتارهای پیرامون زندگی و کارهای کوروش بزرگ نیز که از سوی پژوهشگران و نویسندگان در سال ۲۰۰۶ گفته و نوشته خواهد شد و شعرهایی که در این باره سروده شده باشد از سوی این بنیاد گرد آوری و به چاپ خواهد رسید. به نویسندگان و سرایندگانی که نوشته خود را در هر یک از روزنامه ها و هفته نامه ها و یا فصلنامه های فارسی زبان به چاپ رسانند و نسخه ای از آنرا برای چاپ در یاد نامه به دبیرخانه بنیاد در استرالیا بفرستند، ارمغانی ارزنده از سوی این بنیاد پیشکش خواهد شد. این یادنامه که در برگیرنده همه گزارش های فرهنگی در سال گرامیداشت کوروش بزرگ خواهد بود، در اندازه ۴۰x۳۰ سانتیمتر با بهترین کاغذ، همراه با فیلم ها و DVD ها، در نیمه یکم سال ۲۰۰۷ به دانشگاه ها و کانونها ی فرهنگی جهان و سازمان ها و انجمن های همکار و نیز یاوران این جنبش بزرگ میهنی پیشکش خواهد شد.

۳.
هفتمین ماه سال مهر است و نام شانزدهمین روز هر ماه نیز مهر است. آز این رو نام شانزدهم مهر "مهر مهر" یا مهرگان است.
جشن مهرگان را در سال ۲۰۰۶ بگونه بسیار ویژه با گرامیداشت کوروش بزرگ از سوی بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا و با همکاری دیگر سازمان ها و انجمن ها در سراسر جهان بر پا خواهیم کرد. کوشش می شود تا هنرمندان برخاسته از تبارهای گوناگون ایرانی مانند ارمنیان، یهودیان، آشوریان، کردان، آذربایجانیان و همچنین هنرمندان کشورهای با فرهنگ مشترک مانند ارمنستان و افغانستان و تاجیکستان و اسراییل را به همگامی در این جشن بزرگ ملی فرا خوانیم و همراه با بهترین شادباشها و خجسته بادها این روز را جشن بگیریم. گزارش این جشنها در شهرها و کشورهای جهان همراه با عکس در یادنامه این جشن ها به چاپ خواهد رسید. به برگزارکنندگان جشن مهرگان در سال ۲۰۰۶ که جشن خود را به کوروش بزرگ پیشکش کنند و در برنامه های خود نام این بزرگ مرد تاریخ جهان را برافرازند، از سوی این بنیاد ارمغانی ارزنده پیشکش خواهد شد.

۴. برای فراهم آوردن سرود مهرگانی از همه آهنگسازان و سرایندگان در خواست می شود تا آهنگ و سرودی برای آغاز جشن مهرگان فراهم آورند که نه تنها در مهرگان سال گرامیداشت کوروش بزرگ در سراسر جهان به اجرا در آید، بلکه هر ساله آغازگر این شادروز کهن ایرانی باشد. آهنگ باید برای ارکستر بزرگ نوشته شود و جا دارد که با نوای گروه بزرگی از خوانندگان ایرانی و پشتیبانی گروه همنوایان خوانده شود. سرود نیز باید پیک امید و نوید پیروزی نهایی فرزندان فریدون بر ضحاکیان تبه کار باشد. آهنگسازان و سرایندگانی که آماده انجام این کار بزرگ هستند هر چه زودتر با دبیر خانه این بنیاد پیرامون چگونگی کار و هزینه های آن گفتگو نمایند.

سازمان ها و انجمن ها و کسانی که برای این جنبش بزرگ میهنی گامی بر می دارند و به بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا یاری می دهند باید پیشاپیش بدانند که پرستاران و سربازانی بیش نیستند که با همه توش و توان خود در راه سربلندی ملت ایران و نشان دادن فر و شکوه فرهنگ والای ایرانزمین می کوشند. سرفرازی این کار به ملت ایران و فرزندانمان بر می گردد. شما سازمان ها و انجمن ها و رسانه های ایرانی برونمرزی و شما استادان و فرزانگان ایرانی که با این اندیشه همراه هستید از سایت این بنیاد دیدن نمایید و برای یاری رساندن به این جنبش بزرگ میهنی آمادگی خود را به آگاهی دبیر خانه بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا برسانید:

Email:Phone/Fax: (612) 982 34371

پاینده باد ایران
سرفراز باد فرهنگ ایرانزمین
جاودان باد یاد و نام کوروش بزرگ بنیانگزار اندیشه حقوق بشر در تاریخ جهان


سرپرست بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا
هومر آبرامیان