10 December 2005

وبلاگ پارسیان

یگانه اپوزیسیون کار آمد

مدتی است فضای سیاسی و مبارزاتی ایرانیان دچار رخوت کسل کننده ای شده و شاید این رخوت به عرصه فرهنگی و ادبی نیز پای نهاده است ، ازسویی نیروی اپوزیسیون داخل کشور روزها و شبها را در هراس زیستن و رنج زندان سپری می کنند و از سوی دیگر نیروهای خارجی نیز سرگرم بازنویسی داستان شاه آرتور و شوالیه هایش هستند با این تفاوت که میزشان چندان گرد نیست و هنوز هم نتوانسته اند شمشیر حکمرانی را از سنگ بیرون بکشند و احتمالا هرگز هم نخواهند توانست.

در این هوای گرگ و میش سیاسی و این نومیدی سایه افکنده بر آسمان آینده ایران ، اندک اندک نیروی اپوزیسیون جدیدی شکل گرفته که وارون دو گروه پیشین بسیار پویا و موثر عمل می کند و تنها در مدت چهار ماه به اندازه 26 سال گذشته جمهوری اسلامی را به فروپاشی نزدیک نموده است

یکی از برتری های این اپوزیسیون جدید این است که درون خود این حکومت رشد کرده و به ثمر نشسته و در حقیقت نوزاد جمهوری اسلامیست ،
مورد دوم این است که رهبران این اپوزیسیون را بجای روشنفکران ، قاتلان و جانیان تشکیل می دهند بدین سبب زبان جمهوری اسلامی را بهتر درک می کنند؛

سومین نکته شایان گفتن این است که باورها و اعتقادات این اپوزیسیون نو پا اما قدرتمند ریشه در حماقت دینی ، بی سوادی و نادانی دارد که بدین جهت نیز مشابه خود جمهوری اسلامیست .. ( البته این گروه و رهبرانشان مشخصات دیگری نیز دارند به عنوان نمونه وجود هاله نور گرد آنها و نشانه هایی از اسکیزوفرنی )؛

این گروه با انتخابات ریاست جمهوری پا به عرصه سیاسی گذاشت و به رهبر مردی نه چندان بزرگ به نام .. محمود احمدی نژاد .. تنها در مدت چهار ماه چنان بلایی بر سر جمهوری اسلامی آورد که همه دیگر مبارزان و مخالفان در همه سالهای پیشین نتوانسته بودند اینچنین مرگبار و موثر به حکومت اسلامی و خود اسلام ضربه بزنند .

شایان ذکر است که مبارزه وی زمانی به اوج خود رسید که خواستار نابودی اسراییل شد و همین دو روز پیش هم با شک کردن به کشتار شش میلیون یهودی بیگناه در جنگ جهانی دوم و حمایت ضمنی از آدولف هیتلر نشان داد که به هیچ وجه دنیا نمی تواند با حکومت دیوانگان کنار بیاید و به قول معروف آب پاکی را روی دست جهان ریخت ..

به نظر میرسد چیزی به پایان کار این حکومت نمانده است زیرا هرگز طی سالهای گذشته اسلام و حکومت اسلامی و رهبرانشان اینچنین در جهان منفور ومنزوی نبوده اند و هرگز رئیس جمهوری بدین حماقت نیز به خود ندیده اند ...


به راستی باید قدر این شرایط را دانست و با سپاسگزاری از آقای احمدی نژاد برای پیشبرد مبارزه با جمهوری اسلامی ، از فرصت استفاده کرد و کار را یکسره نمود ...

پویان
http://parsianejavid.blogspot.com/2005/12/blog-post_10.html