29 August 2007

به مناسبت کشتار سال 1367

پیام زندانیان سیاسی

به مناسبت کشتار سال 1367


قریب به 19 سال از تابستان گرم سال 1367 می گذرد.تابستان گرم وسوزان که دهها هزار زندانی سیاسی را در تنور خود سوزاند ، حتی آن زندانیانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در سیاهچالهای رژیم سپری کرده بودند .
در آن سال دژخیمان رژیم آخوندی این قهرمانان وطن را از سلولهای خود در زندانهای اوین و گوهردشت ( رجائی شهر) کرج و سایر زندانهای ایران بیرون کشیدند و آنها را به مسلخ برده و اعدام کردند.

چو نیکو جوانانی که میهن عزیز مان ایران شاید دیگر هرگز همچون آنها را به خود نبیند. آرزوی همۀ ما اینست که مسببین این کشتار دستجمعی هر چه زودتر بدست محکمه ای ملی و انقلابی سپرده شده تا به سزای این تبهکاری خود برسند.

ما زندانیان سیاسی زندانهای گوهردشت کرج ، اوین ،ارومیه ، اصفهان، بیرجند ،کرمانشاه و اهواز خواستار آنیم که هر چه زودتر کمیته ای جهت تشخیص و تعقیب آمرین و عاملین این جنایت هولناک تشکیل شود.

زنده باد آزادی
جمعی از زندانیان سیاسی ایران
6 شهریور 1386

امیرحسین حشمت ساران،افشین بایمانی، بهروز جاوید طهرانی، منصور رادپور، علیرضا کرمی خیرآبادی
خلیل شالچی، عباس عسکریزاده، عبدالرضا رجبی، هاشم شاهی نیا، سعید ماسوری، غلامحسین کلبی خانم زهرا علیقلی، سعیده شاه قلعه، یاسر مجیدی، اکبرسنجابی، محمد ویسی، حمید برهان، پیمان خنجری، والی داودی، محمد موسوی، سعید سنگر،محمد نظری،عثمان مصطفی پور،خالد استاد قاری،ابراهیم حسین پور، خالد فریدونی سعید فقی پور،سید وهاب خیری مقدس ابراهیم خورندی، عزیز صادقی ، حسن محمودی،سعید سنگر،حسین حمزه ولی شجاع،عبدالرحمان رسول زاده ، اسعد امیری زندا ، حمید قنواتی، رضا پرتوئی،محمد نیکبخت

انتشار دهنده :
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

.........................................................................................................


ما ایرانیان اصلا انسانهای فداکاری نیستیم
و اهل رزم و جنگ و مبارزه نیستیم
و اصولا این ادعاها دروغ است …

شما فکر می کنید
کسانی که در جریان خشونت های تندروانه کشور
در دهه شصت
کشته شدند،
قربانیان مظلومی بودند
که اگر پیروز شده بودند، کمتر از
حکومت آیت الله خمینی آدم می کشتند؟....


از نظر من حکومت موجود اصلاح پذیر است،
به شرطی که ما بخواهیم اصلاحش کنیم.
اگر بخواهیم حکومت را نابود کنیم، حکومت اصلاح پذیر نخواهد بود…" !

ا.ن. آقا
ملیجک خارج از کشور عالیجناب سرخ ریش و شرکا
http://www.doomdam.com/archives/000284.php#more
سه شنبه 23 مرداد 1386 - 14 آگوست 2007


.......................................