6 January 2008

پویان انصاری: آش نذری یادت نره

پس طرفداران این کمپین کجایند و چرا سکوت اختیار کرده اند
اگر یکی از اعضای کمپین یک میلیون امضاء عطسه ای بکند
آنرا با آب و تاب بازگو میکنند و در سایتشان مینویسند
چطور شده است که این "معجزه مهم" را می بینند و به روی مبارکشان نمی آورند؟

 آش نذری یادت نره
آش نذری یادت نره

پویان انصاری
Pouyan49@yahoo.se


بالاخره نفهمیدم تکلیف ما چیه؟

وقتی هر انسانی را رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی در ایران بهر "جُرمی(!)"که فکر کنید …. دستگیر میکند، باید از حقوق انسانی او دفاع کنیم. حال این زندانی در زندان چلو کباب کوبیده بخورد یا کابل بخورد و شکنجه بشود، یا دختری باشد باکره، که بنا بر قوانین این رژیم برادران جنایتکار پاسدار، یکشب به عقد خویش درآورند که باکره اعدام نشوند که مبادا به بهشت برود.

در هرحال ما کاری به این کارها نداریم و از همه دفاع میکنیم حال این زندانی کمونیست باشد یا نباشد ما صدای فریاد او هستیم. عده ای برای اکبر گنجی شمع روشن میکنند و یا برای جایزه ِ شیرین جان، صلوات میفرستند و یا برای ......

خلاصه اینها همه دفاع حقوق بشری است.

ولی من فکر میکنم یک جای این کار خراب است! اگر کمپین یک میلیون امضاء را به جهانیان معرفی میکنید چرا صدای پُختن آش نذری و شرکت بزرگان کمپین یک میلیون امضاء را به این بیچاره ها اطلاعی نمیدهید، پس طرفداران این کمپین کجایند و چرا سکوت اختیار کرده اند.

چرا در این شرایط حساس از تاکتیک کمپینی که آن همه، از آن دفاع میکردند استفاده نمی کنند، و در مرکز شهرهای محل اقامت خود دیگ های آش نذری را بار نمی گذارند؟ اینها که اگر یکی از اعضای کمپین یک میلیون امضاء عطسه ای بکند آنرا با آب و تاب بازگو میکنند و در سایتشان مینویسند،چطور شده است که این "معجزه مهم" را می بینند و به روی مبارکشان نمی آورند؟

شما که هرچیزی که در داخل کشور میگویند بی چون چرا انجام میدهید، این کار را هم بکنید شاید دست امام راحلی از دیگ در آید و کاری بکند، اگر واقعأ فکر میکنید که آش نذری پختن خانمها، کمکی به احوال زندانیان میکند، چرا دست بکار نمیشوید شاید دل ِ امام هم بسوزد و دستور آزادی همه زندانیان را بدهد! حالا من نمیدانم چرا در این مواقع سکوت میکنید یا شتر دیدی ندیدی شعار شما میشود. چرا حزب توده و سازمان اکثریت و ..... در چنین مواقعی که بداد رژیم میرسند به کمک دوستان بزرگوارشان نمی آیند و در بهم زدن آش کمکی نمی کنند.

به امید اینکه دست امام زمان از این دیگ آش نذری شما برای کمک زندانیان در بند در بیاید، صلوات دوم را بلند تر ختم کنید


آش نذری یادت نره