15 March 2006

چهارشنبه سوری هزار و هشتصد و هفت در بلژیک

چهارشنبه سوری هزار و هشتصد و هفت در بلژیک

-از آنجا که تا شعاع چندصد کیلومتری هیچ دوست ایرانی ندارم و از آنجایی که من در یک روستای مینیمالیستسی درنزدیک بروکسل زندگی می کنم که ساکنانش اصلن نمی دانند چهارشنبه سوری چیست، من هم دیشب به روش خودم از روی آتش پریدم. امیدوارم که در سال جدید آخوندها سرعقل بیایند و دست از سر مردم بردارند و هیچ دانشگاهی را به گورستان تبدیل نکنند.


به گورستان صنعتی شریف خوش آمدید
از این به بعد قرار ما، جمعه ها در گورستان صنعتی شریف

هزار و هشتصد و هفت / نیما نیلیان بوشهری
http://nilian1807.blogspot.com/2006/03/blog-post_13.html