12 March 2006

خواست مردم ایران تغییر رژیم است و نه غنی سازی اورانیوم

خواست مردم ایران تغییر رژیم است و نه غنی سازی اورانیوم


- کیوان کابلی -

دروغپردازی های دغلکارانه رژیم جمهوری اسلامی در مورد علاقه مردم ایران به فناوری هسته ای به مراحل گوبلزی رسیده است. دجالگریهای سران رژیم فاشیسم مذهبی و عوامل تبلیغاتچیش تا آنجا پیش رفته است که به دروغ، خواست رسیدن به فناوری هسته ای و غنی سازی هسته ای را با جنبش ملی شدن صنعت نفت یکی دانسته و حتی از مخالفان خود خواسته که در برابر فشار ظالمانه غرب مبنی بر بازداشتن ایران از حق طبیعی خود اعتراض کنند. روزانه از وسایل ارتباط جمعی بسیاری اعم از تلوزیون و رادیو و وبلاگ می بینیم و می شنویم و می خوانیم که غنی سازی اورانیوم حق طبیعی ماست.

تاثیر این دروغ بزرگ حتی در فراخوانهای روشنفکران و جمع آوری امضاهای هنرمندان و فعالان سیاسی نیز خود را بنمایش می گذارد تا جاییکه گویا این روشنفکران مخالف ظاهرا باید میانه قضیه را بگیرند و بگویند که استفاده از غنی سازی هسته ای حق ماست اما این رژیم چون دمکراتیک نیست ما با آن مخالفیم. این افراد که گاه به جزییات چیزی که امضاء می کنند واقف نیستند و برخی اوقات در روابط رفیقانه همه مفاد آن را نمی خوانند، باورشان می شود که دروغهای شاخدار رژیم مبنی بر خواست غنی سازی اورانیوم توسط مردم واقعیت دارد و می خواهند با این بند در طومارشان در مقابل طرفداران احتمالی و دوستداران فناوری هسته ای در میان مردم نیاستند. مخالفان کلاسیک غرب و آمریکا، چپهای دوآتشه و مخالفان جهانی سازی و غیره هم گاه همصدا با دیکتاتوری مذهبی حاکم از حق طبیعی مردم ایران در غنی سازی و عدم حق زورگویی جهانخواران داد سخن می رانند. رژیم هم مداوما چه در تبلیغات داخلی و یا خارجی و یا از زبان خارجیانی که غنی سازی را خواست ایرانیان می دانند، با اذهان مردم بازی می کند. تبلیغات چندش آور رژیم گاه بجایی می رسد که از طریق خبرگزاری های رسمی و دولتی اش از پیرزنی خبر می دهند که مثلا مزرعه اش را وقف انرژی هسته کرده است و فلان دانش آموزان خردسال دبستانی قلکهای کوچکشان را برای حق مردم ایران یعنی غنی سازی اورانیوم به احمدی نژاد اهدا کرده اند. وه که چه داستانهای تکان دهنده ای از خواست پیر و جوان این مرز و بوم برای حق طبیعی ایرانیان که حاضرند وقتی پای منافع ملی! و غنی سازی اورانیوم بمیان می آید، در پشت رژیم آدمخواران به خط شوند.

جالب اینجاست که رژیم برای نشان دادن حمایت مردم از فناوری هسته ای از بسیج گسترده بمناسبت 22 بهمن که مصادف با عاشورا نیز بود، استفاده کرد و شعارهای هسته ای می داد. در عاشورای هسته ای و در بسیج سازماندهی شده در 22 بهمن امسال نه صحبت زیادی از امام حسین بود و نه از انقلاب ضد سلطنتی بلکه شعارهای بلندگوها و پلاکاردها در وصف حق طبیعی مردم ایران یعنی غنی سازی اورانیوم بکار رفت. رژیم که مدعی طرفداری مردم ایران از فناوری هسته ای است هرگز نتوانسته در یک بسیج مستقل تنها برای حمایت از غنی سازی و بقول خودش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تعدادی بیش از تعداد نمازگزاران جمعه که بسیاری از آنها هم ابن الوقتهای شناخته شده هستند، بمیدان بیاورد. یکی از سایتهای اینترنتی طرفدار رفسنجانی نیز اخیرا به این امر اعتراف کرده است که در یک نظرسنجی 69 درصد مردم با فناوری هسته ای مخالفند.

اوضاع آنگاه خنده دار می شود که برخی از فعالان و روشنفکران خارج کشوری نیز برای آنکه میانه میدان را بگیرند طومارهایشان را با این بند شروع می کنند که استفاده از انرژی هسته ای حق مردم است و آنها نیز بر این حق پافشاری می کنند. این بند یا بندهای مشابه در طومارهای مشابه دیگر را اینگونه می توان ترجمه کرد که ما از حقوقی که مردم را در معرض ریسک و خطر و آلودگی اورانیوم و تشعشات رادیواکتیویته قرار می دهد پشتیبانی می کنیم. آنگاه دلایل اینکه چرا هند و پاکستان و اسرائیل داشته باشند اما ما نداشته باشیم، بعنوان دلایلی محکم عرضه می شود.

بسیار روشن و صریح باید در برابر این دجالگیریهای آخوندی در منابر هسته ای داخل و خارج موضعگیری کرد. حزب سبزهای ایران همیشه لاطائلات و دروغها و خبرهای مجعول در مورد خواست مردم مبنی بر فناوری هسته ای که توسط رژیم و حقوق بگیرانش رله می شود را افشاء کرده است. شکی نیست که هدف رژیم از غنی سازی اورانیوم دسترسی به بمب اتم و تسلیحات هسته ای است. رژیم را باید مداوما در این جبهه به زیر ضرب برد. اما از آنجائیکه جمهوری اسلامی و خیل مزدورانش در پوش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای پنهان می شوند، باید عبای آخوندی را از رویشان کنار زد و به همگان نشان داد که حتی همین نیز خواست مردم ایران نیست. خواست مردم ایران تغییر رژیم جمهوری اسلامی است و نه غنی سازی اورانیوم. خواست مردم ایران حتی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تنها در یک نظر سنجی واقعی آشکار می شود که طبعا تحت این حکومت ضد دمکراتیک امکان ندارد. تا آنزمان یعنی سنجش رای واقعی مردم، افتادن در دام تزویر آخوندی، ساده لوحی است. بنابراین باید حربه رژیم در استفاده از طرح کردن "خواسته مردم" را در هر کجا و هر زمان افشاء کرد. مخالفان غرب و یا آمریکا و یا نئولیبرالیزم و یا جهانی سازی نباید در این موضوع عملا در جبهه رژیم قرار بگیرند. موضوع پرونده هسته ای رژیم موضوعی نیست که مورد استفاده علیه غرب قرار گیرد. میانه ای در این میدان وجود ندارد. یا ما با رژیم جمهوری اسلامی و غنی سازی اورانیوم توسط آخوندها مخالفیم و یا با آن موافقیم. اگر مخالفیم باید با تمام قوا و از هر طریق مانع دسترسی رژیم به تکنولوژی هسته ای شویم چرا که قدم بعدی پس از غنی سازی، بمب اتمی است که در دست پدرخوانده بنیادگرایی اسلامی فاجعه آمیز خواهد بود. این فاجعه قبل از آنکه برای غرب و آمریکا خطرناک باشد برای مردم ایران مرگ آور است.

http://www.iran-e-sabz.org/rooz/rooz170.html