22 March 2006

اینجانب زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی

اینجانب زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی

عید باستانی نوروز 1385 را به تمام هموطنان عزیز داخل و خارج از کشور و همچنین تمام زندانیان سیاسی در بند تبریک میگویم.

هم میهنان عزیز
امسال در حالی به استقبال سال نو میرویم که چهل روز از اعدام ناجوانمردانه حجت زمانی این مجاهد خستگی ناپذیر و اسطوره استقامت بیشتر نمی گذرد
در آستانه سال نو آرزوی طلوع آفتاب آزادی را برای همه شما مردم عزیز کشورم دارم
به امید سالی که نه دیگر حاکمی ظالم در ایران باقی بماند و نه زندانی نظیر من
هر کجا هستید خوش و خرم باشید

سال نو مبارک