22 February 2008

الاهه بقراط : دلیل سرکوب لجام‌گسیخته جامعه مدنی ایران چیزی جز تلاش زمامداران برای عدم تکرار «اشتباهات رژیم پیشین» نیست


دلیل سرکوب لجام‌گسیخته جامعه مدنی ایران
چیزی جز تلاش زمامداران
برای
عدم تکرار «اشتباهات رژیم پیشین»
نیست!


الاهه بقراط

کسانی که امید به این بسته‌اند که جمهوری اسلامی با «تکرار اشتباهات رژیم پیشین» و گشایش «فضای باز سیاسی» و حرکت در جهت «برگذاری انتخابات آزاد» به پیشواز سرنگونی خود برود، تجربه عملی کسانی را که ناباورانه به قدرت رسیدند، و اراده آنان را برای حفظ قدرت به هر قیمت، نادیده می‌گیرند. اگر رژیم پیشین حاضر شد با اقدام برای انجام چند «اصلاحات لازم» گامی در جلوگیری از وقوع «یک انقلاب نالازم» بردارد، رژیم کنونی اما با اطمینان به ثمربخشی سرکوب و جداسازی‌های اجتماعی تلاش می‌کند تار و پود جامعه را چنان از هم بگسلد که به خیال خودش امکان وقوع هر اصلاح و انقلاب لازم و نالازم را منتفی سازد. آنها مصرند «اشتباهات رژیم پیشین» را تکرار نکنند و دست مخالفان خود را باز نگذارند. پرسش اینجاست: آیا احزاب و گروههای سیاسی و نقش‌آفرینان سی سال پیش نیز از تجارب خود چیزی آموخته‌اند؟ و یا اینکه با یکی گرفتن رژیم کنونی و رژیم پیشین به خیال خود در این فکرند که «اشتباهات» آن زمان را تکرار نکنند، و نمی‌دانند آنچه را آنها امروز عدم تکرار اشتباه دیروز می‌پندارند، این بار اتفاقا اشتباهی عظیم است!

...................................
متن کامل
آژانس خبری کوروش

http://www.cyrusnews.com/news/fa