3 February 2008

جعفر پویه: سیرک بی رونق انتخابات


سیرک بی رونق انتخابات

جعفر پویه
ایران نبرد

سیرک انتخابات مجلس آخوندها با نمایشهای مضحکی به دوره گردی خود ادامه می دهد. در روزهای گذشته حذف بسیاری از رقبا توسط هیاتهای اجرایی انتخابات، سروصدای بسیاری را در آورد. پس از این پرده اول، هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی و محمد خاتمی به عنوان سردمداران قلع و قمع شدگان گردهم آمدند تا به چاره جویی بپردازند. رقبای آنان پس از مطلع شدن از جلسه سه تفنگدار بازنده، حمله همه جانبه ای را علیه آنان آغاز کردند و با اظهارات متفاوت بر بی اثر بودن این جلسات در روند تعیین صلاحیت تاکید کردند.
اما در روز دوشنبه محمد خاتمی به دیدار ولی فقیه رژیم رفت و در بازگشت خطاب به جارو شدگان گفت: "آن‌چه در هیاتهای اجرایی اتفاق افتاده یک فاجعه است و نمی‌دانیم چه کسانی این کار را انجام داده‌اند؛ زیرا بسیاری از رد صلاحیت‌شدگان مورد تایید این نظام و ملت و با معیارهای انقلابی و اسلامی منطبق هستند." او در ادامه از آنها خواست "صبر" کنند.
گفته خاتمی مبنی بر آن که "نمی دانیم چه کسی انجام داده" با فعل جمع، به ظاهر به رهبر نظام اشاره دارد.
آیا کسی باور می کند که خاتمی و رهبر نمی دانند چه کسی رقیب مقابل را حذف کرده است؟
از جانب دیگر، این توصیه به صبر خاتمی به معنی سکوت و دست از پا خطا نکردن حواریون خود است تا مگر اینکه رهبر بر آنان رحم آورده و اجازه حضورشان در مضحکه‌ی از پیش برنامه ریزی شده را بدهد.
در همین حال در لیست منتشر شده جناح موسوم به "اصولگرا"، از سرجنبانان موتلفه و تشکلهای همسو با آن هم خبری نیست. اینطور می شود حدس زد که باند امنیتی – نظامی حاکم تقریبن همه رقبای خود را حذف و سعی دارد مجلسی به کلی خودی و مطیع را از صندوقها بدر آورد. در این وضعیت حتا موتلفه و بعضی باندهای جناح راست نیز ناخودی هستند.
بعید نیست روزهای آینده شورای نگهبان بخشی از حذف شدگان را به بازی باز گرداند. این موضوع به معنی تجدید نظر در شیوه کار خود نیست زیرا با محاسبه از قبل، تعدادی را به ظاهر رد و در ادامه برای خالی نبودن عریضه به بازی باز می گرداند. اما آنچه برای دوم خردادیها و دارودسته‌های امنیتی سابق می ماند، تعهد بیشتر به ولی فقیه با التماس و درخواست و قسم آیه است نه چیزی بیشتر. زیرا به ظاهر رهبر تصمیم دارد تا بازی را بدون آنها ادامه دهد.