24 October 2008

یک رای دیگر برعلیه یک تصمیم مبتذل؛ چیزی که باید مماشاتگران با رژیمی سرکوبگر و ضد مردمی بفهمند


یک رای دیگر برعلیه یک تصمیم مبتذل

جعفر پویه


روز پنجشنبه [ 2 آبان 1387 - 23 اکتبر 2008 ] دادگاه عدالت اروپا، بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا، برچسب تروریستی بر سازمان مجاهدین خلق ایران را لغو و علیه مسدود کردن داراییهای آن سازمان توسط اتحادیه اروپا رای داد. این رای در پاسخ به استیناف سازمان مجاهدین خلق علیه تصمیم شورای اروپا مبنی بر ادامه نگه داشتن نام آن سازمان در فهرست تروریستی اتحادیه صادر شد. دادگاه عدالت اروپا در رای خود که در 20 صفحه انشا شده آورده است:
"اتحادیه اروپا نتوانسته است دلایل مكفی برای نگهداشتن نام این سازمان در این لیست ارایه دهد."
قرار دادن نام سازمان مجاهدین خلق در لیست تروریستی اتحادیه اروپا پیرو عملکرد دولت سابق انگلیس و براساس تصمیم وزارت کشور آن اتخاذ شده است. اما تصمیم دولت انگلیس توسط دادگاهی در آن کشور غیر قانونی، ناعادلانه و به منظور استمالت از رژیم تروریستی ولایت فقیه برآورد شده و رای به ملغا کردن آن داده شد. پس از اینکه تصمیم دولت انگلیس کن لم یکن اعلام شد، ادامه وجود نام سازمان مجاهدین خلق در لیست تروریستی اتحادیه اروپا که با توجه به تصمیم دولت انگلیس اتخاذ شده بود، خود به خود منتفی می گردد.

اما بعضی از اعضا اتحادیه اروپا و آنهایی که هنوز باور دارند که سیاست استمالت با رژیم ولی فقیه کار ساز است و یا در زدوبندهای پشت پرده منافع اقتصادی دارند، به ابقای نام سازمان مجاهدین رای دادند. آنها خود بهتر از هرکس دیگری می دانند که نه تنها این تصمیم غیر قانونی است بلکه، به دلیل استمالت از رژیمی آزادی ستیز، تروریست، سرکوبگر و ضد مردم، و علیه عالی ترین منافع مردم ایران گرفته شده است. زیرا هر روز که به عمر این رژیم اضافه می شود، تعداد بیشتری از جوانان مردم ایران به چوبه های دار سپرده می شوند، دانشجویان، زنان و دختران همچنان دستگیر و زندانی می گردند، کارگران و مزدبگیران همچنان در فقر و بی حقوقی بسر می برند و به علت فقر و تخریب پایه های اخلاقی جامعه، هر روز عده بیشتری به فحشا، اعتیاد و... کشانده می شوند.

رای دادگاه عدالت اروپا باید از سوی همه اعضای اتحادیه محترم شمرده شده و به آن عمل گردد. محدود کردن اپوزیسیون رژیم سرکوبگر ولایت فقیه و باز گذاشتن دست ایادی تروریست آن، علیه عالی ترین منافع ملی مردم ایران است. این چیزی است که باید مماشاتگران با رژیمی سرکوبگر و ضد مردمی بفهمند.