19 September 2007

فریاد پودینه: ایران فقط مال شماست ! آیا اجازه هست ما هم در آن نفس بکشیم؟

ایران فقط مال شماست !
اجازه هست ما هم در آن نفس بکشیم؟فریاد پودینه


در آستانه سفر رئیس جمهوری به نیویورک برای نشست سالانه مجمع عمومی وترتیب دیدار وی با ایرانیان خارج از کشور و ترغیب آنان به بازگشت و بقولی بدست آوردن دل آنان برای بازگشت به بهشت برین و مدینه فاضله یعنی ایران- شورایعالی ایرانیان خارج از کشور مصوبه ای را گذرانده که پانزده هزار تومان عوارض خروج از کشور و اجازه تردد در ایران این ملک تلق از ما بهتران و وراثان انبیا و اولیا- به ایرانیان مقیم خارج داده میشود .

عده ای که از بودجه ملی نفت -کاغذ یارانه ای برای چاپ اراجیفشان میگیرند بهراس افتاده اند که گوئی با این مصوبه مشکلات ایرانیان خارج حل شده وبرخواهند کشت لذا شروع به خط و نشان کشیدن وپاسداری از حریم این ملک که سندش پشت قباله مادرانشان بوده و تقسیم دلارهای نفتی آن بین خودشان از شیر مادر حلال تر است -نموده اند

از حاتم بخشی ها و کمکهای میلیاردی به حماس و حزب الله و عراق و چاوز و اورتگا و خر و سگ دم بالا نمی آورند حال مدعی پانزده دلار عوارض خروج از کشور شده اند
می گوئیم تمامیت خواه هستند -در جواب میگویند خیر در ایران آزادی مطلق است و ایران برای همه ولی - اگر
در ایران اگر میخواهی زندگی کنی باید کور باشی و کر و لال واز همه مهمتر مطیع که خشنودی ما خشنودی خداست - ما ئیم که مصلحت بقیه را می دانیم و بهتر از دیگرانیم و زندگی انسانها را تعریف و ترسیم میکنیم

اینگونه باید فکر کرد و اگر چنین فکر نکنی بر علیه نمایندگان اولیای خدائی .اینگونه بپوش و بگردد -خال نکوب -سگ نداشته باش صدای ضبط ماشینت کم باشد و منصور ارضی گوش بده-شیشه ماشینت دودی نباشد وخودرو باید فاقد پرده عقب باشد-برای گرفتن جواز کسب باید در محل کسب تمثال امام سیزده و چهاردهم را نصب کنی و تابلو مغازه اسم فرنگی و به لاتین نباشد
به کودکانتان رقص یاد ندهید بلکه روضه حضرت رقیه به آنان بیاموزید
مجالس عروسی را تفکیک کرده و بین زن و مرد پرده بکشید
در شبهائی که از بزرگان دین روایت گردیده با زنانتان مجامعت کنید تا از معلولیتها جلوگیری کنید

ماهواره قدغن است وسایتهای اینترنتی وقابلیت استفاده از آنرا ما تعیین میکنیم
دانشگاه در کنترل نماینده ولی فقیه و شورای انقلاب فرهنگی است ودین رسمی اسلام که بقیه ادیان و مذاهب در آن سهمی ندارندو وصیت نامه امام گذراندنش الزامی و استاد باید آنچه ما میخواهیم بگوید

زمینه تحیقیقات علمی در دانشگاهها بالا است در پیوند آن با حوزه کوشا باشید
دغدغه ای از بابت ممیزی و کنترل انتشارات و کتب نداریم و نظارت ما بر اجرای کنسرت و فیلم بصواب جامعه است تا افکارشان مسموم نشود

تورم در ایران الغا دشمنان است و سعی ما در تک رقمی کردن آن وبا خرید سهام عدالت از مهروزی دولت کریمه جمهوری اسلامی منتفع خواهید شد

در ایران آرزوی خانه دار شدن را به گور نخواهید برد زیرا ما شما را با اجرای طرحهائی چون فروش اراضی دولتی بشرط پرداخت صد ساله و اجاره به شرط تملیک با نرخ بهره پائین خانه دار خواهیم نمود و اگر هم نتوانیم مطمئن باشید با زندگی در جمهوری اسلامی در لوای رهبری نماینده امام زمان -برای خود آخرت را به ثمن بخس خریداری نموده اید

بر علیه دولت چیزی بنویسید چوب لای چرخ دولت گذاشتن است و سیاه جلوه دادن عملکرد دولت ودیگر از مجلس علمای خبرگان رهبری که نگو و نپرس

در مورد حدود آزادی بیان با دادستان تهران مرتضوی و صفار هرندی تماس برقرار کنید
اگر انتقاد کنید مزدور و عامل بیگانه هستید که از دلار تغذیه میشوی واگر شعار دهی روانه هتل اوین بجرم افساد بالارض

در ایران میتوانی بدون استرس گردش کنی با باک پر از بنزین و بدون تذکر و ارشاد وبدون نظاره کردن صحنه ای از خشونت وشلاق و آویزان کردن شخصی چون مرغ از گردن آویزان شده- و یا مشکلات اجتماعی دیگر چون زندگی خانواده ای که اثاثش گوشه خیابان است یا خود را بزیر مترو انداخته ویا راننده ای که از بی بنزینی خود و یا ماشینش را به آتش کشیده است

امکانات بیمارستانی و تجهیزات و تامین اجتماعی و پزشکان و جراحان متخصص-متعهد هم در بیمارستانهائی چون بقیه الله آماده ارائه خدمتند و بدور از دغدغه خاطر ما شما را با بنز الگانس به بهشت زهرا منتقل خواهیم نمود که امکانات آرمیدن در دو طبقه فراهم گردیده است
اگر مخالف جنگ وشهادت طلب باشی ترسوئی و فراری

ما برای پاسداری از این انقلاب که ثمره خون هزاران شهید است حتی در درون خود هم نظارت گسترده داریم و شورای نگهبان با فیلترکاندیدها وارد عمل میشود که مبادا ترکیب یکدست- شورائی و یا مجلسی بهم بخورد

در ایران ریسک سرمایه گذاری پائین است و بانکها بدون ربا وامنیت سرمایه گذاری نیز بالا و نباید نگران باشید که نصف شب از دیوار خانه ات بالا بیایند و بپرسد از کجا آورده ای و برای رونق سرمایه گذاری بخش خصوصی اصل 44 را با قاطعیت در حال اجرا هستیم

القصه این نظمی است که ما پیاده کرده ایم و میگوئیم چگونه باشیدو برای برهم نخوردن این بساط حاضریم دور ایران را حصار بکشیم نه برای اینکه تریاک و کالای قاچاق و تروریست وارد شود بلکه ایرانیان خارج از ایران به این بهشت سوزان وارد نشوندو ارتباط ایرانیان را نیز با خارج قطع خواهیم نمود و اگر کسی جرائت کند بیاید جاسوس و سناریوی هاله اسفندیاری -

حال تصمیم با شما میتوانید بگریزد تا کشور در قبضه ما بماند وذخایر آن و یا بیائید تا بره وار چون میلیونها ایرانی خوی گرفته با این عادات - زندگی کنید و شاید هم تسهیلات بیشتری برای شما قائل شویم چون 1000 لیتر بنزین تشویقی علاوه بر کارت سوخت در ماه برای تردد در ایران