27 August 2008

اگر براستی زن موجودی ست حقیر ، شما که "حقیر زاده اید" قطعا حقیر ترید

زن زمینی دعوت نموده تا از لایحه حمایت از خانواده یا به تعبیر من ، قانون حمایت از نا مردان بنویسیم ، شاید توجه همگانی و اتحاد وبلاگ نویسان مانعی بر اجرای قانونی چنین وقیح و شرم آور ایجاد نماید .

قانون حمایت از (نا) مردان !

فرهاد حیرانی


به نظر من نمی توان این قانون را بدون توجه به بینش حکام حاکم بر ایران نقد کرد . از زمان ثبات جمهوری اسلامی ، روحانیون سعی نمودند تا برداشت شخصی خود از دین را بر جامعه تحمیل کنند . قبلا در مورد قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی مطلبی نوشتم تحت عنوان : روز زن ، روز شرمندگی حکومت ملایان !

با توجه به قوانین موجود که در آن پست اشاره شده ، بوضوح در می یابیم از دید روحانیون و پیروانشان ، زن نیز مانند تمامی مخلوقات ، تنها برای ارضا و رفاه انسان (بخوانید مردان ) آفریده شده اند و هیچگونه حقی برای دفاع از خود در برابر تمایلات آزمندانه مردان ندارند .

در رابطه با قانونی که گستاخانه بنام حمایت از خانواده مطرح شده ، شاید بد نباشد به مواردی اشاره شود ، از جمله اینکه از دید ملایان ، ازدواج قراردادی ست که مرد با پرداخت حق الزحمه ( حداقل هزینه زندگی ) ، وجود زن را از آن خود می کند بگونه ای که زن می بایست بدون چون و چرا از آن مرد باشد .

به بیان دیگر ، مرد با قبول تامین هزینه ها ( که در هیچ کجا بروشنی تعریف نشده ) ، زن را تصاحب می کند ، همانگونه که در جوامع غربی ، شخصی با خرید حیوانی دست آموز ( مثلا پرنده ای ) آنرا در قفس قرار میدهد و مختار است تا هرکجا که میلش است او را ببرد و هرگاه نخواست در خانه حبسش کند و هرگاه اراده فرمود بر تعداد آنها بیفزاید .
نکته دیگر ، تعریف روابط جنسی در دین اسلام ( مذهب تشیع ) است که این روابط تنها در چهارچوب عقد ( موقت یا دائم ) شرعی مورد قبول واقع می شود .

گویی بر زبان راندن وردی ، حکمی را از حرام به حلال تبدیل میکند ، حتی اگر در ماهیت ، تغییری ایجاد نکند .
حال دولتمردان ایرانی ، بدون توجه به خواسته های زن ، انسان را به مرد بودن محدود کرده وصد البته مرد را نیز با توجه به حال وروز خود تعریف نموده اند و برای حلال شدن خواسته پایان ناپذیر جنسی ( شهوانی ) او ، وی را مختار به خرید رسمی چهار ضعیفه و تعداد نامحدود اما نیمه رسمی ( صیغه ) انسانهای درجه دوم می دانند .

تعدد زوجات به صراحت به معنی تقسیم انسانها به جنس درجه اول و درجه دوم ست ، مافوق و مادون .

در این میان آنچه نادیده گرفته شده ، همان مرجعی ست که این فرصت طلبان برای تصویب چنین احکامی بدان استناد می کنند : قرآن !

اگر بواقع ایات قرآن کلام خداوند باشد ، پس تخطی از آن حرام است ، در قرآن در مورد تعدد زوجات آمده که شما بایستی قادر باشید تا عدالت را بین زنانتان رعایت کنید و " شما هرگز نمی توانید میان زنان عدالت کنید" !

خداوند در قرآن بصراحت بیان نموده شما قادر به رعایت عدالت بین زنانتان نیستید و اجرای عدالت ، اساسی ترین مجوز برای ازدواج مجدد است ، حال چگونه کسانی که خود را بندگان تسلیم خدا می دانند ، اینچنین گستاخانه در برابر حکم وداوری خدا قد علم کرده اند تا با عمل خود سستی و کاستی حکم خدایشان را اثبات نمایند .

اگر به شان نزول آیات قایل باشیم ، در می یابیم آیه ای که مجوز تعدد زوجات را صادر نموده ، بنا بر مصلحت زمانی و مکانی و با توجه به وجود جنگهای قبیله ای و کشته شدن تعداد بی شماری از مردان نازل شده تا زنانی که در آنزمان و بدلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر عربستان ، بدون پناه و در معرض آزارها قرار داشتند ، بنوعی پناهگاه بیابند .
اما امروز که شاهد حضور گسترده زنان در فعالیتهای اجتماعی و بویژه اقتصادی هستیم بگونه ای که نسل جوان زنان ما از جهت اقتصادی تامین هستند و نیز از جهت کمیت تقریبا برابر با مردان جامعه می باشند ، بکلی زمینه اجرای آیه نفی می شود .

با تاکید بر مطلبی که در مورد قوانین زن ستیز ایران نوشته ام ، تنها دلیلی که می توان برای قانون حمایت از نامردان بیابم چیزی نیست الا اینکه دولتمردان همانگونه که در مواجهه با دانشجویان از هیچ ابزاری برای ذلیل کردنشان چشم پوشی نکرده اند ، با تصویب و اجرای این قانون در پی آن هستند تا بنوعی فعالیت زنان ایرانی برای احقاق حقوق خود را بگونه ای شرم آور پاسخ گویند . چرا که ملایان به نسبت مردان ، در بین زنان از مقبولیتی برخوردار نیستند تا بتوانند حضور خود را به آنها تحمیل نمایند . قانون مالیات بر مهریه ، گواه دیگری بر این مدعاست . مالیات می بایست از پولی گرفته شود که در زمینه چرخش اقتصادی بدست آید و الا قانونگذار بایتسی بر " پول توجیبی " دریافتی فرزند از پدر ( یا مادر ) نیز دستی برد و مالیات اخذ کند مگر آنکه ازدواج را حقیقتا خرید زن توسط مرد تعریف کرده باشد که بر وجهی رد وبدل نشده نیز حقی برای خود قایل شود !

نکته دیگر که ابا دارم از بیان ، نگاه کاملا شهوانی روحانیت به جنسیت انسانهاست . در ارتباط با این قانون ، گویی آلت مرد را همیشه در احتزاز فرض نموده اند و پیکر زن را یکبار مصرف که برای ابزار مردانه ، فرصتهای بسیار فراهم می کنند اما وای بر زنی که طبیعی ترین مایملکش ( بدنش) را به بیش از یک نفر عرضه کند !

در مجلس چهارم ، آخوندی در مخالفت با قانون به روز شدن مهریه زنان گفته بود : زنان در طول زندگی مشترک ، فرسوده می شوند و نباید مهرشان به روز محاسبه گردد . این روحانی که وکالت مردم شهری بندری در جنوب کشور را در مسجد ( مجلس ) شورا بعهده داشت گویا زن را با ماشین شخصیش یکی فرض نموده بود که گاه پنچر می شود و گاه به روغن سوزی می افتد .

این روحانی البته اشاره ای ننمود که مثلا زنان از انسانیت و شان برابر بدورند چرا که تقریبا هفته ای از ماه را تعطیل اعلام می کنند !

بهرحال ، بعنوان یک مرد و برای آنکه غبار چنین قانونی بر من ننشیند ، اعلام میکنم آنچه این قانون حمایت از نامردان در پی آن است ، بر من نظری ندارد و قرار است به فرض اجرا لطفش شامل حال نامردانی شود که (نا) مرد بودن خود را دلیل برتر بودن می دانند .

کاش از این آقایان سوال می شد مگر نه این است که در رحم یک زن پرورش یافته اید و از یک زن متولد شده اید ، پس اگر براستی زن موجودی ست حقیر ، شما که "حقیر زاده اید" قطعا حقیر ترید !

.................................

http://farhadheyrani.blogspot.com

تقویم تبعید / با خرد ورزی و نفی دین گرایی بکوشیم دست زیاده خواهانی را که با بهره از خرافات ، مملکت را غصب و ملت را برده نموده اند ، کوتاه کنیم