18 August 2008

شیرین عبادی میگوید این لایحه مخالف اسلام است! کدام اسلام؟ صیغه، تعدد زوجات، حجاب اجباری، آپارتاید جنسی، سنگسار، نفی حق زنان ... نص صریح قرآن است


عبادی میگوید این لایحه مخالف اسلام است! کدام اسلام؟
صیغه، تعدد زوجات، حجاب اجباری، آپارتاید جنسی، سنگسار، نفی حق زنان در طلاق و حضانت، نص صریح قرآن و قوانین اسلامی است. نسخه کارشناسانه تر مورد نظر شیرین عبادی هم الان در عراق جزو قوانین اساسی کشور است. لایحه ایی که با فتوای همان آیت الله های میانه رو نوشته شده است و در جای جای آن بی حقوقی زن فرموله و اعلام شده است!


"اعتراض" شیرین عبادی

به لایحه خانواده
ارتجاعی است !

مهرنوش موسوی


شیرین عبادی که به خاطر تلاشهای دوم خردادیش برای آشتی دادن اسلام و حقوق بشر جایزه دریافت نمود، نتوانست حاجت دول غربی را در مقابل بر آورده و آن زمان حساب بی حساب کند. ایشان بعدها، با شکست دوم خرداد سر سیاست خود را به سمت "رفراندوم" و انتخابات آزاد برگرداند. معلوم نشد این اسلامی که به نظر وی تا این حد ظرفیت برای حقوق بشری شدن داشت، دیگر چه نیازی به برگزاری انتخابات برای مشروعیت آن وجود دارد؟! آنهم انتخاباتی که قرار است خود همین اسلام سیاسی با دست خودش، برای خودش راه بیندازد! جوک نیست؟ بهر رو ایشان هر چقدر دلارهای اهدایی به اسم " مدافعین حقوق زن مسلمان" را که البته وعده آن را خانم رایس همین چند ماه قبل به امثال شیرین عبادیهای خاورمیانه داده بود، خرج کمیته درست کردن برای " انتخابات آزاد" و " صلح" و ... کرد، حاصلی نداشت. نشان به آن نشان که حتی یک پیش لرزه انقلاب نارنجی هم برپا نشد، چه رسد به انتخابات آزاد تحت حاکمیت رژیم اسلامی! ایشان بعد از گرفتن جایزه 500 هزار دلاری، هر چقدر تلاش کرد اسلام و قوانین اسلامی را با حقوق بشر آشتی دهد، نشد که نشد که نشد! نه سنگسار حقوق بشری شد! نه حجاب حقوق بشری شد! و نه آپارتاید جنسی رنگ حقوق بشر به خود گرفت. کار بجایی رسید که حتی دو خردادیها، اکتریتیها و توده ایهای ورشکسته هم چرتشان پاره شد، فریاد بر سر ایشان زده و خواستار پس دادن گلهای اهدایی شان جهت نوبل شدند! لذا شیرین عبادی از این تلاش خود آنچنان نومید شد که این بار تلاش کرد درمصاحبه هایش، حقوق بشر را اسلامی کند! حجت الاسلام! شیرین عبادی اینبار در نروژ و فنلاند توضیح المسائل در باب قضا بودن یا نبودن نماز و روزه در نیمه تاریک سال در این ممالک را، به موضوع مصاحبه های خود بدل نمود !

مبارزه وسیع ما برای افشای پروژه نوبل، شیرین عبادی را سر جایش نشاند. نشان دادیم، مدلل کردیم که هدف تقلای شیرین عبادی، تقویت پروژه شکست خورده اسلام میانه رو و استحاله تدریجی نظام است. پروژه ایی پوچ و عبث که زیر چتر دوم خرداد، فقط و تنها با امید پس زدن مردم از خواست تغییر اوضاع و سرنگونی کامل رژیم اسلامی بدست گرفته شده بود. میخواستند مردم ما را به یک بسته بندی جدید از اسلام اهلی شده و قوانین اسلامی تلطیف شده به تمکین، رضایت و تسلیم بکشانند. کمپین ما علیه نوبل و اهداف شیرین عبادی باعث شد تا حتی راستها، دو خردادیها، سازشکاران حرفه ایی و نان به نرخ روز خور اپوزیسیون، لکنت زبان بگیرند، تبریکاتشان را قایم کنند و پس بگیرند. با یک برش رادیکال در افشای این سیاست آن را عقب راندیم. نماینده نه مردم شدیم. حتما هنوز خاطره کمپین ما در اذهان بسیاری زنده است .

پس از این شکست سخت،این بار شیرین عبادی با اعتراض به لایحه خانواده، فرصت را برای یک کام بگ سیاسی مناسب دیده است! آنقدر این لایحه ارتجاعی است، آنقدر این لایحه در نزد عموم مردم ایران ایجاد خشم و نفرت کرده است، آنقدر در اعتراض به این لایحه امکان جلو آمدن و پرش جنبش ما در نقد رادیکال و ریشه ایی کلیه مبانی فکری، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و فلسفی اسلام و حکومت اسلامی وجود دارد و مهیاست که ایشان از ترس به نفس نفس افتاده، تقلا میکند خود را به جلو مجلس برساند و در صحن مجلس یک شلوغی راه بیندازد. گویا دوباره یک جایی جایزه گرفته، کفش و کلاه بکند، تا مبادا مردم و زنان پایشان را از گلیم بافته شده اسلام میانه رو و نقد آبکی لایحه خانواده آنورتر بگذارند. علت ابراز وجود شیرین عبادی و تاکیدات وی مبنی بر اسلامی نبودن لایحه خانواده همین ترس و وحشت است. از قضا شیرین عبادی بهتر از هر کسی میداند که نقد لایحه خانواده، مردم را دنبال نقد قرآن و قوانین اسلام ناب محمدی و حکومت میفرستد. مردم مانند شیرین عبادی بدهکاری به خدا و پیغمبر و نمایندگانش در روی زمین ندارند. مردم میگویند صیغه نمی خواهیم! حجاب نمی خواهیم! تعدد زوجات کار پیغمبر و اولیائش در ایران است! ما نمی خواهیم! حکومت اسلامی و قوانینش را نمیخواهیم! این وضعیت در ایران نه در شآن زن است، نه در شان مرد است و نه در شان کل بشریت! همین زاویه اعتراض رادیکال و صد در صدی، ایشان و همدستانشان را به شدت ترسانده است و مترصد تحرک کرده است. بیهوده نیست در چند ماه اخیر جابجا همکاران خانم عبادی در کمپین یک میلیون امضا، همان حرفی را میزنند که داریوش همایون در حزب مشروطه میزند. به جای نقد کل اسلام و قوانین اسلامی، باز هم فیلشان یاد هندوستان کرده، دم از اسلام خوب، متعارف و اهلی میزنند. اسلام را به دو بخش خوب و بد تقسیم و دم از نقد نو بنیادگرایی میزنند! دم از فراتر نرفتن از سکولاریسم میزنند! هشدار میدهند که دین نباید از دست برود! هشدار میدهند که مبادا نقد ستم بر زن کارش به نقد کلیت اسلام و کلیت حکومت بکشد! از همین روست که شیرین عبادی در بوق کرده است که در صورت مطرح شدن این لایحه، جلو مجلس تجمع خواهد کرد. درست در حالی که مدافعین لایحه ارتجاعی خانواده، نمایندگان دزد و مفت خور مجلس، آیت الله ها ی میلیاردر و مراجع تقلید مرتجع و ضد زن بر این پافشاری میکنند که بند بند قوانین بکارگرفته در این لایحه، از جمله صیغه، تعدد زوجات، عدم حق برابر طلاق، عدم حق برابر شهادت و...نص صریح قرآن و قوانین اسلام در زمینه خانواده میباشد، ایشان از آنها در امور اسلام کارشناستر شده و اعلام میکند که " این لایحه بدون کارشناسی تهیه شده و جالب آن است که حتا مخالف اسلام هم هست و فتاوی صادر شده در مورد این لایحه این ادعا را ثابت می کند." ( روز آن لاین )

این اعتراض رسما ارتجاعی است. این تقلا رسما مذبذبانه و ریاکارانه است. این زاویه مخالفت، مطلقا و ابدا ربطی به اعتراض برحق ما و جنبش برابری طلبی به لایحه خانواده رژیم ندارد. پیچ این اعتراض روی تقابلات درون نظام و خودشیرینی برای پروژه های غرب در مقابل نظام تنظیم شده است. شیرین عبادی میخواهد با پررویی هم از آخور بخورد و هم از کاهدان! نزدیک به 10 سال است ایشان مدام از فتوای آیت الله ها، کارشناسانی که قوانین اسلامی و حکومت را طوری کنار هم خواهند چید تا زیاد بوی گند آن به مشام نرسد، صحبت میکند. از حقوق زن در اسلام صحبت میکند. در مقابل خبرنگار فرانسوی که از ایشان در باره حجاب میپرسد، میگوید : " بله حجاب، فرهنگ زن مسلمان است!" و جالب اینجاست که در مقابل دول غربی هم، ژست معترض و مخالف و سکولار به خود میگیرد! ایشان به شیوه بازاری فکر میکند میتواند سر هر دو طرف را یک جا کلاه بگذارد! بیچاره خانم رایس که به چنین " زنان مسلمانی" در خاورمیانه دل بسته است و آمریکا پروژه به بن بست رسیده تقویت اسلام میانه رو، مدلهای بی افق سیاسی در عراق و افغانستان را، هنوز که هنوز است از جیب مردم این کشور هزینه میکند .

شیرین عبادی میگوید این لایحه مخالف اسلام است! کدام اسلام؟ صیغه، تعدد زوجات، حجاب اجباری، آپارتاید جنسی، سنگسار، نفی حق زنان در طلاق و حضانت، نص صریح قرآن و قوانین اسلامی است. نسخه کارشناسانه تر مورد نظر شیرین عبادی هم الان در عراق جزو قوانین اساسی کشور است. لایحه ایی که با فتوای همان آیت الله های میانه رو نوشته شده است و در جای جای آن بی حقوقی زن فرموله و اعلام شده است! لایحه ایی که با اعتراض رهبران جنبش زنان در عراق، کسانی چون ینار محمد و هوزان محمود مواجه شده و دست رد خورده است. کجاست این اسلامی که در آن به شیوه کارشناسانه حق زن پایمال نشده است؟ زندگی خود پیامبران اسلام؟ سوره نسا در قرآن؟ مدل عربستان سعودی؟ ... ادعای شیرین عبادی پوچ است! مفت است! ارتجاع محض است !

اسلام یعنی همین که در ایران به چشم میبینیم! یعنی جشن تکلیف دختر بچه های معصوم! یعنی 30 سال اختناق حجاب! یعنی قتل عمد دولتی با سنگ و چوبه دار! یعنی دادگاههای محرومیت از حق طلاق و بعوض شکارگاه صیغه شدن زنان به قضات! یعنی شوهر دادن دختر بچه 13 ساله! یعنی زندگی کبری رحمانپور و عاطفه رجبی! یعنی .....

شیرین عبادی خودش همه اینها را میداند. علت تقلای شیرین عبادی این نیست که نمیداند اسلام برای زنان و مردان این مملکت یعنی همین جهنم موجود و تحت حاکمیت نظام! شیرین عبادی دنبال پروژه سیاسی خودش میباشد. یک علت تمایل ایشان به برپایی شلوغی جلو مجلس با پشت بند فتوای آیت الله ها، دخالت کردن و تاثیر گذاشتن روی کمپین انتخاباتی جناحهای مختلف حاکمیت است. ایشان میخواهد برای کمیته انقلاب مخملی که درست کرده است از جنبش ما مشروعیت و سوبسید مفتکی بگیرد! هدف ایشان، فقط و تنها ممانعت از موج اعتراض بر حق مردم و مخدوش کردن و بریدن و مثله کردن آن است. حقوق زن برای ایشان بهانه است! آدرس فتوا و مراجع تقلید و آیت الله های گروهبندیهای درون حاکمیت آدرس واقعی است که ایشان دنبال آن است. همانها که قرار است در پروژه ایشان، در صورت ایجاد تغییرات سیاسی در جامعه، با کوتاه کردن دست مردم ، دوباره این بار با همکاری امثال شیرین عبادی، بساط کارشناسانه شان را برای سرکوب متجدد زنان پهن کنند !

نه! اجازه نمی دهیم !

شیرین عبادی حالا حالاها باید پشت این سناریو بدود. ایشان و همه سازشکاران و دو خردادیها، پرو غربیهای حاشیه نظام بدانند که تا ما هستیم و پرچم اعتراض رادیکال علیه اسلام و قوانینش برای دفاع از حقوق زن در این جامعه برپاست، نمی گذاریم اسلام و قوانینش را در هیچ بسته بندی به کسی بفروشند. حرف ما و مردم ایران روشن است. ما حکومت و قوانین اسلامی را نمی خواهیم! نمی خواهیم، یعنی اصلا نمی خواهیم! نه تفسیر خمینی را! نه تفسیر منتظری را! نه خامنه ایی و خاتمی و نه شیرین عبادی را! ما به هیچ وجه من الوجوه اسلام را در قوانین جاری مملکت، در حکومت، در آموزش و پرورش و در زندگی اجتماعی مردم نمی خواهیم. به کمتر از سرنگونی نظام هم رضایت نمی دهیم. اعتراض ما علیه لایحه خانواده قالب اعتراض جنبش ما برای سرنگونی نظام است. مردم ایران و جنبش آزادی زن در مقابل لایحه خانواده و رژیم اسلامی، حتی یک میلی متر به اعتراض از زاویه ارتجاع میانه رو تخفیف نمی دهند. جنبش برابری طلبی جای این افاضات سرهم بندی شده سازشکارانه و آخوندی نیست. مردم با صدای بلند اعلام کرده اند حکومت اسلامی و قوانینش را مطلقا نمی خواهند! لذا ما هر جایی که تجمع کنیم، هر فرصتی که برای اعتراض پیدا کنیم به کلیت قوانین اسلامی و مفاد این لایحه اعتراض میکنیم و امکان ابراز وجود به آبرو خریدن برای اسلام نمی دهیم. شیرین عبادی بهتر است یک بار دیگر افتضاح سیاسی نوبل را برای خود نخرد !

پاسخ ما به هر گونه ائتلاف و جبهه سازی که بخواهد سر سوزنی به اسلام و قوانینش تخفیف بدهد این است که بر علیه لایحه رژیم می جنگیم، در همان حال این ائتلافات را میکوبیم و افشا میکنیم!

سر حقوق مردم ایران کسی نمیتواند سازش و زد و بند و ائتلاف بکند !


روزنه

http://www.rowzane.com/0000_2008/e_m08/11-mehrnosh.htm