22 June 2007

سجاد نیک نام: سخت گیرد جهان

سخت گیرد جهان بر مردمان سخت کوش


سجاد نیک نام

هم آوا
انجمن وبلاگ نویسان متحد ایران

http://hamava01.blogfa.com/post-36.aspx


دانشجو کیه؟ جوینده علمه یا سیاست یا اصلا جوینده نیست؟ تعریف علم چیه یا در ایران تعریفی نداره؟ عدالتخواهی هم علمه یا وظیفه دانشجو نیست؟ جنبش دانشجویی چیه یا اصلا نمیشه اعتراضات دانشجویی را جنبش نامید؟ اعتراض حق دانشجوست یا بهانه ایست برای تعطیلی کلاس؟ دانشجوی تهرانی چه فرقی داره با دانشجوی شهرستانی یا اصلا فرقی ندارن؟ بسیج دانشجویی چیه یا دانشجویی نیست؟ بسیج دانشجویی مدافع حقوق دانشجوست یا مدافع حقوق قدرتهای برون دانشگاهی؟ انجمن اسلامی دانشجویان (تحکیم وحدت) چیه یا دیگه اصلا به حساب نمیآد؟ انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو جنبش دانشجوییه یا براندازه (عامل اپوزیسیونه)؟ بسیج دانشجویی بزرگترین تشکل دانشجوییه (هوادار بیشتری داره) یا انجمن اسلامی دانشجویان؟

دانشجوی سیاسی کیه یا اصلا دانشجوی سیاسی نداریم؟ دانشجو جاش تو زندانه یا دانشگاه؟ کمیته انضباطی چیه؟ مدافع حقوق دانشجوست یا ناقض حقوق وی؟ دانشجوی زندانی کیه یا دیگه دانشجو به حساب نمیآد؟ حامی دانشجو کیه یا دانشجو حامی کیه؟ وزارت علوم کجاست؟ پناهگاه دانشجوست یا پادگان اهدای ستاره؟ آینده جنبش دانشجویی چیه یا اصلا دانشجو آینده ای نداره؟