24 September 2008

ای دولتهای طرفدار حكومت دینی ایران، بدانید كه در قلع و قمع ملّت گرفتار ما، همۀ شما سهیم می باشید، من با حالتی بیمار و در حال مرگ، اتمام حجّت نمودم

ای مدافعین حقوق بشر به فطرتتان سوگند كه ما انسانیم ، ای مبلغان دینی جهان، در این قسمت از دنیا، با تحریف توحید آبروی خدا می رود، ای پاپ اعظم، برای حفظ اعتبارات الهی و مقدّسات معنوی، به داد ما برسید، ای علمای یهود، نالۀ ما را طنین دهید كه ما با همۀ ادیان در پرستش پروردگار، شریك هستیم، ای حوضه های مذهبی اسلام، ای گردانندگان جامعۀ الأزهر مصر، ای بزرگان دارلفتوای عربستان، به كمك اسلام بشتابید كه اسلام سیاسی، چیزی از حقیقت قرآن و پیامبرش، باقی نگذاشته است،
ای دولتهای طرفدار حكومت دینی ایران، بدانید كه در قلع و قمع ملّت گرفتار ما، همۀ شما سهیم می باشید
به سران کشورها در اجلاس سازمان ملل

حسین كاظمینی بروجردی


به نام آفریدگار مهربان
درود بر ملّتهای محترم و معظّم جهان، سلام بر سران مصلح و رؤسای عدالتخواه دنیا،
به رغم تبلیغات گسترده ی نادرست حكومت ایران مردم این بخش از جهان دچار آزار مالی و اذیت اعتباری می باشند. ملّت ایران در حالی كه دارای بزرگترین ذخائرطبیعی هستند و صاحب بالاترین درآمد ملّی می باشند، امّا فقیرترین و بیچاره ترین ملل عصر حاضرند.
امروز افسردگی، نداری، بی پناهی، رنجوری و درماندگی معضل ایرانیان بی گناه است كه سی سال است تحت عنوان دینی دولتی، اداره می شوند .
در این مملكت برخلافِ شعاری كه حكّام آن می دهند، نه استقلالی مشهود است و نه از آزادی های شخصی و همگانی، خبری هست و جمهوریتی یافت می شود و نه از دیانت و معنویت آثاری باقی مانده است، از بس با چماق مذهب، بر سر و صورت جامعۀ ما زده اند، كه غیرتهای الهی، زائل شده و تعصّبهای معنوی، نابود گردیده، اختناق و ترور و شكنجه و آدم ربائی و مصادرۀ اموال و تبعیض به نام دین، موجب دلسردی مردم از هر نوع آهنگ خدائی شده و مردمی كه تا سی سال قبل، پایبند تعهّدات مذهبی بوده اند اكنون به تمامی زوایای خداپرستی، بی تفاوت و بدون تمایل گردیده اند .
لذا گلایۀ مردم سیلی خورده و ازحقوق خود منع شده را به سمع و نظر سران گرامی كشورهای دنیا میرسانم.
ای مدافعین حقوق بشر، به فریاد ما برسید،
ای رئیس جمهور روسیه،چگونه ازحكومت دینی ایران، پشتیبانی می كنید در حالی كه، خون رعیت زمین خورده، از چنگال هیئت حاكمه اش می ریزد؟ برهمگان، علنی شده كه حمایت گستردۀ روسیه و چین، باعث فزونی استبداد داخلی در ایران گردید . آقای رئیس جمهور چین، شما باید در قبال این كمكها و موضع گیری های ناعادلانه كه موجب تجرّی رژیم اسلامی ایران می شود و فشارهایش بر مردم ضعیف و نحیف ایران، می افزاید، پاسخگوی تاریخ معاصر جهان شوید؟
آقایانی كه در اجلاس غیرمتعهّد ها در تهران شركت میكنید، هیچ میدانید كه با این عمل، رنگ وجاهت به احكام ضدّ بشری حكومت ما می دهید و آنها را در انهدام فرزندان این آب و خاك، جسورتر می نمائید؟ ای مسئولین شورای امنیت سازمان ملل متّحد، به خاطر وجدان بشریت، به داد ما برسید، من از مدخل یك زندان مخوف به شما عارض می شوم، گناه ملّتی كه نمی خواهد زیر پرچم مذهب خون ریز و آدمكش برود، چیست؟ من به عنوان، پیشوای مذهبی زندانی كه ایام زیادی را در زنجیرهای شكنجه بار حكومت ستمدینی ایران، به سر برده ام، از تمامی آزادیخواهان جهان، می خواهم تا نمایندگانی بفرستند و ازحقیقت امور داخلی ِ جامعۀ ایرانی، مطلع گردند.
ای مدافعین حقوق بشر به فطرتتان سوگند كه ما انسانیم ولی از حیوانات درنده، بدتر با ما برخورد می شود، ای مبلغان دینی جهان، در این قسمت از دنیا، با تحریف توحید آبروی خدا می رود، ای پاپ اعظم، برای حفظ اعتبارات الهی و مقدّسات معنوی، به داد ما برسید، ای علمای یهود، نالۀ ما را طنین دهید كه ما با همۀ ادیان در پرستش پروردگار، شریك هستیم، ای حوضه های مذهبی اسلام، ای گردانندگان جامعۀ الأزهر مصر، ای بزرگان دارلفتوای عربستان، به كمك اسلام بشتابید كه اسلام سیاسی، چیزی از حقیقت قرآن و پیامبرش، باقی نگذاشته است،
ای دولتهای طرفدار حكومت دینی ایران، بدانید كه در قلع و قمع ملّت گرفتار ما، همۀ شما سهیم می باشید،
من با حالتی بیمار و در حال مرگ، اتمام حجّت نمودم.
سید حسین كاظمینی بروجردی
این پیام توسط نادر زاهدی منتشر شده است