8 March 2006

برگزیده تبریکات سیاسی/عبادی زنانه و مردانه هشتم مارس 2006و اشارتی فمینیستی:


تبریک سیاسی عبادی هشتم مارس 2006 مذکر
فرستنده، آخوند ابطحی( به زعم خودش "تپلی عمامه ذغالی") :

.مهم ترین تبعیض جدی در جامعه ایرانی جلوگیری از کاندیداتوری زنان در پست ریاست جمهوری و یا مجلس خبرگان ... است...همیشه یادمان رفته که خود ما مردان، چه اشتباهات سرنوشت ساز و بزرگی در اداره کشور داشتیم و ... زنان حتی برای دیدن مسابقه فوتبال باید لگد یک فرد ساده نیروی انتظامی را شاهد باشند.روز جهانی زن بر زنان دنیا مبارک باشد"!
چهارشنبه ١۷ اسفند ١٣٨۴ – ٨ مارس ٢٠٠۶
وبنوشت مشاور شیخ خندان عبا نخودی


تبریکات سیاسی عبادی هشتم مارس2006 مونث
فرستنده، یک ز ن مسلمان برنده جایزه نوبل:

"روز جهاني زن در شرايطي فرا مي رسد که…
حتي برخي مراجع تقليد چون آيت الله صانعي نيز تبعيض در ديه را مردود دانسته و حکم شرعي به برابري ديه زن و مرد داده اند. به عبارت ديگر، قوانين تبعيض آميزي که با توجيهات مذهبي بر زنان ايران حاکم است، چيزي جز قرائت محافظه کارانه مسوولان حکومتي از اسلام نيست
مشکل اصلي عدم تغيير اين قوانين، نه مذهب، که ديدگان ضد زن کساني است که در ايران، مسووليت تعريف و اجراي قوانين را بر عهده دارند"

شيرين عبادي
چهارشنبه ١۷ اسفند ١٣٨۴ – ٨ مارس ٢٠٠۶
....................

اشارت فمینیستی:
اگر خزعبلات تبریکاتی فوق الذکر "تپلی مذکر عمامه ذغالی" در "امروز ا.ن لاین" تجدید انتشار نیابد، این جانب جسارتا ، در اقتدا به زن تپلی مسلمان برنده جایزه نوبل، و به همان زبون شیرین و آخوندی و آخوند پسندانه ایشون، اعلام خواهم فرمود: گور پدر روز جهانی زن!

رامین مولائی